Αποθηκάριος

Για αποθήκη μεγάλης βιομηχανίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Κωδικός θέσης: pvl011 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Αποθηκάριος για αποθήκη μεγάλης βιομηχανίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: 08:00 – 16:00

Παρέχεται μετακίνηση και πρόσθετες παροχές

 

Καθήκοντα:

 • Εξυπηρέτηση αναγκών εσωτερικών πελατών
 • Picking ζητούμενων
 • Αναλώσεις υλικών στο σύστημα
 • Φυσική παραλαβή υλικών, καταμέτρηση και μακροσκοπικός ποιοτικός έλεγχος
 • Τοποθέτηση τους χωροταξικά στην αποθήκη όπου δηλώνεται στο σύστημα
 • Οργάνωση χώρου και ευταξία
 • Απογραφές όπου χρειάζεται και παραγγελίες υλικών

 

Προσόντα:

 • Ικανότητα χειρισμού περονοφόρου Electric Counterbalance
 • Ικανότητα διαχείρισης βαρέων αντικειμένων με τα χέρια
 • Επιθυμητή η γνώση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Επιθυμητό πτυχίο ΕΠΑΛ τεχνολογικής κατεύθυνσης

 

 

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία