Εργάτες παραγωγής & ποιοτικού ελέγχου

Για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο +30 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΕνδιαφέρομαιΕπιστροφή στις αγγελίες

Περιγραφή

Εργατοτεχνικό προσωπικό παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: Τρεις βάρδιες κυλιόμενες 07:00-15:00/15:00-23:00/23:00-07:00

Παρέχεται μετακίνηση

Προσόντα:

  • Απόφοιτος Γυμνασίου και άνω
  • Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα συνεκτιμηθεί
  • Υπευθυνότητα και προσήλωση στους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας
  • Δυνατότητα εργασίας σε πρόγραμμα εναλλασσόμενων βαρδιών
  • Άριστη επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
  • Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Είναι επιθυμητή εμπειρία σε βιομηχανία ή χειρωνακτικές εργασίες όπως οικοδομή

 

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία