Εργάτες/τριες Συσκευασίας & Τυροκόμησης

Για εργοστάσιο τυροκομίας στον Αμμότοπο Άρτας.

Κωδικός θέσης: pvl010 Κατηγορίες: , ,

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Εργάτες/τριες για τα τμήματα Συσκευασίας και Τυροκόμησης για εργοστάσιο τυροκομίας στον Αμμότοπο Άρτας.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: Δύο βάρδιες κυλιόμενες 07:00-15:00/09:00-17:00

Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη θέση
 • Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας
 • Τήρηση των διαδικασιών και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που έχει καθορίσει η εταιρεία
 • Τήρηση του προγράμματος παραγωγής
 • Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Αναφορά στον προϊστάμενο των τεχνικών παρατηρήσεων, σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών

 

Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Δυνατότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορο ρυθμό
 • Ομαδικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμός
 • Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία