Εργάτης αποθήκης

Για εταιρεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics με 7 παραρτήματα σε Ασπρόπυργο και Μαγούλα Αττικής.

Κωδικός θέσης: pvl050 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Εργάτης αποθήκης για εταιρεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics με 7 παραρτήματα σε Ασπρόπυργο και Μαγούλα Αττικής.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: Δύο βάρδιες/Τρεις βάρδιες

Καθήκοντα:

  • Εκφόρτωση, έλεγχος, παραλαβή  και τοποθέτηση φορτίων σε χώρο τις αποθήκης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες  διαδικασίες
  • Συλλογή Παραγγελιών
  • Συσκευασία / Έλεγχος Παραγγελιών και ετοιμασία για αποστολή αυτών
  • Φόρτωση Παραγγελιών
  • Τακτοποίηση της αποθήκης
  • Απογραφή Αποθεμάτων
  • Καθαριότητα χώρου ευθύνης και συνεργασία με συναδέλφους για διατήρηση των χώρων σε υψηλό επίπεδο καθαριότητας και τακτοποίησης, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα
  • Ανασυσκευασία / ετικετοκόλληση εμπορευμάτων σύμφωνα με προδιαγραφές πελάτη
  • Τήρηση κανονισμών ασφαλείας
  • Χρήση των μέτρων ατομικής προστασίας

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

,

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία