Εργοδηγός Παραγωγής

Για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Κωδικός θέσης: pvl029 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Φλώρα Ρεμπάπη ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Εργοδηγός Παραγωγής για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Ωράριο απασχόλησης: Τρεις βάρδιες 07:00-15:00/15:00-23:00/23:00-07:00

Προσόντα:

  • Απόφοιτος ΤΕΙ (τίτλος συναφής με χειρισμό μηχανών και παραγωγική διαδικασία π.χ. ΤΕΙ Μηχανολογίας)
  • Αντίστοιχη προϋπηρεσία 2-3 έτη
  • Καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ

 

Καθήκοντα: Επίβλεψη του προσωπικού της βάρδιας καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας.

Παρέχεται μετακίνηση και επιπλέον προνόμια

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία