Φανοβαφέας

Για φανοποιείο-βαφείο στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Κωδικός θέσης: pvl045 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Φανοβαφέας – βοηθός στην προεργασία της βαφής αυτοκινήτων για φανοποιείο-βαφείο στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: 08:00 – 16:00

Καθήκοντα:

  • Τρίψιμο των επιφανειών προς βαφή ή επισκευή αυτών
  • Στοκάρισμα των επιφανειών αυτών
  • Κάλυψη των μερών του αυτοκινήτου που δεν βάφονται
  • Εφαρμογή ασταριού
  • Επισκευή πλαστικών ή μεταλλικών επιφανειών του αυτοκινήτου
  • Δημιουργία χρωμάτων στο δικό μας εργαστήριο ανάμιξης χρωμάτων (mixing room) με χρήση φασματογράφου
  • Γενικές καθαριότητες στο χώρο της προεργασίας

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία