Υδραυλικός

Για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη Λάρυμνα Φθιώτιδας.

Κωδικός θέσης: pvl066 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Φλώρα Ρεμπάπη ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Υδραυλικός για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη Λάρυμνα Φθιώτιδας.

Ημέρες απασχόλησης: 5νθήμερο κυλιόμενο

Ωράριο: 07:00-15:00 ή 8:00-16:00

 

Καθήκοντα:

• Η εποπτεία των συστημάτων αποθήκευσης, παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής του ποσίμου νερού.
• Η εποπτεία των συστημάτων κλιματισμού που περιλαμβάνει ψύκτες, λέβητες, τα επιμέρους μηχανοστάσια καθώς και τα δίκτυα διανομής ψυχρού και θερμού νερού.
• Η εποπτεία των συστημάτων άρδευσης, παραγωγής και διανομής υγραερίου και ατμού.
• Η εκτέλεση εργασιών επισκευής και προληπτικής συντήρησης υδραυλικών δικτύων και εγκαταστάσεων
• Τεχνική εξυπηρέτηση έκτακτων αιτημάτων (κατασταλτική συντήρηση).
• Παρακολούθηση του ετήσιου πλάνου συντήρησης.
• Εποπτεία συνεργατών που εκτελούν προγραμματισμένες ή έκτακτες συντηρήσεις.
• Τήρηση των πολιτικών υγιεινής και ασφάλειας, των διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας και των brand standards.

 

Προσόντα:

• Πτυχίο από Τεχνική Σχολή, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ
• Γνώσεις στις υδραυλικές εγκαταστάσεις με υλικά PVC, PE και PPR
• Γνώση σχεδίου υδραυλικών
• 1-3 χρόνια εμπειρία
• Επιθυμητή η εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Χρήση Η/Υ (MS Office)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης

 

Παροχές:

  • Όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, συμμετέχουν σε ομαδικό νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα με κόστος του εργοδότη.
  • Εκπτωτικός τιμοκατάλογος για την αγορά ψαριών.

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία