Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Κωδικός θέσης: pvl060 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Φλώρα Ρεμπάπη ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Απασχόληση: Δευτέρα – Παρασκευή, πρωινό ωράριο

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Πολυτεχνείου
 • Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 • 4-5 έτη σχετική προϋπηρεσία
 • Άριστη γνώση S7/TIA Portal
 • Πολύ καλή γνώση EPLAN
 • Άριστη γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Επιθυμητή γνώση SAP και CMMS

 

Καθήκοντα:

 • Ακολουθεί τους κανονισμούς Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με την πολιτική και τα πρότυπα του εργοστασίου
 • Καθημερινή συνεργασία με την παραγωγή για ιεράρχηση εργασιών και εκπαίδευση μηδενικών απωλειών
 • Παρέχει οδηγίες στον Προϊστάμενο Ηλεκτρολογικής Συντήρησης για τις επιδιορθώσεις, τη συντήρηση και την τοποθέτηση ηλεκτρικών και συστημάτων ελέγχου, μαζί με καθημερινή επίλυση προβλημάτων και δραστηριοτήτων μέτρησης που επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου
 • Διασφαλίζει τη λειτουργική βιωσιμότητα του εργοστασίου με την αξιολόγηση και διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Διαχειρίζεται την κατανομή όλων των πόρων ηλεκτρικής συντήρησης για την αποτελεσματικότερη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία
 • Εφαρμόζει και τηρεί όλα τα πρότυπα και τις πολιτικές ποιότητας όπως ορίζονται από τις οδηγίες του εργοστασίου και των μηχανημάτων
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του προσωπικού Ηλεκτρικής Συντήρησης
 • Παρέχει τεχνική βοήθεια στον Προϊστάμενο Ηλεκτρολογικής Συντήρησης και τους ηλεκτρολόγους για την εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού και την αντιμετώπιση ηλεκτρικών προβλημάτων και προβλημάτων αυτοματισμού για τη διατήρηση της λειτουργίας της εγκατάστασης
 • Υποστήριξη της διοίκησης του εργοστασίου στον τομέα της ηλεκτρολογίας για βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης, τηρώντας αρχείο και σχέδια συστημάτων CAD.
 • Υπεύθυνος για τη λειτουργία ελέγχου διανομής ισχύος MV σύμφωνα με τα σχέδια συντήρησης
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση νέων έργων και επενδύσεων για το τμήμα
 • Παρακολουθεί το κόστος συντήρησης

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προνόμια

 

 

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία