Ηλεκτρολόγος

Για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη Λάρυμνα Φθιώτιδας.

Κωδικός θέσης: pvl065 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Φλώρα Ρεμπάπη ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ενδιαφέρομαι

Περιγραφή

Ηλεκτρολόγος για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στη Λάρυμνα Φθιώτιδας.

Ημέρες απασχόλησης: 5νθήμερο κυλιόμενο

Ωράριο: 07:00-15:00 ή 8:00-16:00

 

Καθήκοντα:

• Εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
• Επισκευή και κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
• Τεχνική εξυπηρέτηση έκτακτων αιτημάτων (κατασταλτική συντήρηση).
• Έλεγχος – συντήρηση των συστημάτων άντλησης, επεξεργασίας και διανομής του νερού.
• Παρακολούθηση του ετήσιου πλάνου συντήρησης.
• Τήρηση των πολιτικών υγιεινής και ασφάλειας, των διαδικασιών και πολιτικών της εταιρείας και των Brand Standards.

 

Προσόντα:

• Πτυχίο από Τεχνική Σχολή, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ
• Γνώσεις αυτοματισμού και ηλεκτρολογικού σχεδίου
• Χρήση Η/Υ (MS Office)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης
• Γνώση προγραμματισμού PLC και της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

 

Παροχές:

  • Όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, συμμετέχουν σε ομαδικό νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα με κόστος του εργοδότη.
  • Εκπτωτικός τιμοκατάλογος για την αγορά ψαριών.

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία