Μηχανολόγος Μηχανικός

Για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Κωδικός θέσης: pvl044 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Μηχανολόγος Μηχανικός Συντήρησης για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή, πρωινό ωράριο

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Πολυτεχνείου
 • Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 • 4-5 έτη σχετική προϋπηρεσία
 • Άριστη γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Επιθυμητή γνώση SAP και CMMS

Καθήκοντα:

 • Ακολουθεί τους κανονισμούς Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με την πολιτική και τα πρότυπα του εργοστασίου
 • Καθημερινή συνεργασία με την παραγωγή για ιεράρχηση εργασιών και εκπαίδευση μηδενικών απωλειών
 • Υπεύθυνος για την εκτέλεση μηχανολογικών συντηρήσεων, διαχείρισης τροποποιήσεων και έργων βελτίωσης, ώστε να μεγιστοποιήσει τη βιωσιμότητα των λειτουργιών του εργοστασίου μέσω έγκαιρων και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων επισκευής
 • Διαχειρίζεται την κατανομή όλων των πόρων μηχανικής συντήρησης ώστε να παρέχει την πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική λειτουργικότητα
 • Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της μονάδας διασφαλίζοντας την καλή λειτουργία όλων των μηχανικών εξοπλισμών, μέσω κατάλληλων εργασιών συντήρησης.
 • Χρησιμοποιεί τα προγνωστικά και προληπτικά συστήματα συντήρησης σύμφωνα με τα πρότυπα και την πολιτική του εργοστασίου
 • Εφαρμόζει και τηρεί όλα τα πρότυπα και τις πολιτικές ποιότητας όπως ορίζονται από τις οδηγίες του εργοστασίου και των μηχανημάτων
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του προσωπικού Μηχανολογικής Συντήρησης
 • Καθοδηγεί τους τεχνικούς στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανολογικών συστημάτων. Επιβλέπει καθημερινά διεργασίες επίλυσης προβλημάτων και μέτρησης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της μονάδας
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση νέων έργων και επενδύσεων για το τμήμα
 • Παρακολουθεί το κόστος συντήρησης

 

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προνόμια

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία