Μηχανοξυλουργός/χειριστής CNC

Για εταιρεία αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων στο Κρυονέρι Αττικής.

Κωδικός θέσης: pvl022 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Μηχανοξυλουργός/χειριστής CNC για εταιρεία αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων στο Κρυονέρι Αττικής.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: 08:00 – 16:30

Καθήκοντα:

 • Αναγνωρίζει τα διάφορα προϊόντα ξύλου και συναφή υλικά – συνεχώς ενημερώνεται για την αγορά ξύλου-επίπλου
 • Γνωρίζει την ασφαλή και σωστή λειτουργία των μηχανημάτων κατεργασίας ξύλου και της συντήρησης των μηχανημάτων και παράγει τα συμφωνηθέντα τεμάχια
 • Τηρεί το χρονοδιάγραμμα προόδου τεμαχίων με βάση τα πακέτα εργασίας και λίστας κοπών
 • Φροντίζει για την σωστή ταύτιση σήμανσης (marking stickers) μεταξύ σχεδίου και παραγόμενων τεμαχίων
 • Ενημερώνει έγκαιρα τον Προϊστάμενο Μηχανοξυλουργείου για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει
 • Φροντίζει για την συντήρηση των μηχανημάτων ευθύνης του (λιπάνσεις, καθαριότητα κτλ.)
 • Ενημερώνει τον Εργοδηγό για ανάγκες υλικών και εργαλείων
 • Τηρεί τα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια, ενδυμασία)
 • Φροντίζει για την καθαριότητα της περιοχής ευθύνης του
 • Μεριμνά για την συντήρηση και ασφαλή αποθήκευση των μέσων εργασίας του όπως υλικά, εργαλεία κτλ.

 

Προσόντα:

 • ΙΕΚ/ΤΕΕ ξυλουργικής ή απολυτήριο Λυκείου με σχετική εμπειρία ως επιπλοποιός/ξυλουργός
 • Μετρήσεις-επιμετρήσεις (μήκη, πλάτη, εμβαδά, όγκοι)
 • Γνώση μηχανημάτων ξύλου (πλάνη, κορδέλα κ.α.) – CNC (CAD/CAM επιθυμητό)
 • Γνώση μηχανικής κατεργασίας ξύλου – μηχανήματα (κοπή κατά μήκος και πλάτος, πλάνισμα-διαμόρφωση προφίλ, λείανση, τρύπημα κλπ.)
 • Ανάγνωση τεχνικού και κατασκευαστικού σχεδίου επίπλου

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία