Οδηγός διανομών

Για αποθήκη εργοστασίου τυροκομίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Κωδικός θέσης: pvl013 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Επιστροφή στις αγγελίες

Περιγραφή

Οδηγός διανομών για αποθήκη εργοστασίου τυροκομίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: 07:00-15:00/09:30-17:30

Καθήκοντα:

  • Συμμετοχή στην φόρτωση των παραγγελιών
  • Διανομή εμπορευμάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα διανομής
  • Συμμετοχή στην εκφόρτωση εμπορευμάτων στα σημεία εκφόρτωσης των super market
  • Καθαριότητα και έλεγχος του οχήματος

 

Προσόντα:

  • Πείρα οδήγησης στις διανομές τουλάχιστον τριών (3) ετών
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας
  • Κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
  • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας (απαραίτητη η έκδοση του λόγω εργασίας σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπορεί να γίνει και κατά τη διαδικασία της πρόσληψης)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία