Παρασκευαστής/στρια καλλυντικών

Για μεγάλη βιομηχανία παρασκευής καλλυντικών στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Φλώρα Ρεμπάπη ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Παρασκευαστής/στρια καλλυντικών για μεγάλη βιομηχανία παρασκευής καλλυντικών στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Ημέρες απασχόλησης: 6ήμερη κυλιόμενη απασχόληση

Ωράριο: Τρεις βάρδιες κυλιόμενες 06:30-14:30/14:30-22:30/22:30-06:30

Παρέχεται μετακίνηση

Καθήκοντα:

  • Χειρισμός και επίβλεψη μηχανών ανάμιξης
  • Τήρηση διαδικασιών καλής λειτουργίας των μηχανών παραγωγής

 

Προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ συναφούς αντικειμένου
  • Προϋπηρεσία σε βιομηχανίες καλλυντικών/χημικών
  • Καλή γνώση αγγλικών & Η/Υ

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία