Συντηρητής/Εφαρμοστής

Για μεγάλη βιομηχανία στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Κωδικός θέσης: pvl054 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ενδιαφέρομαι

Περιγραφή

Συντηρητής/Εφαρμοστής Μηχανολογικής Συντήρησης για μεγάλη βιομηχανία στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Σάββατο

Ωράριο: 07:00-15:00

Προσόντα:

  • Απόφοιτος ΤΕΙ ή άλλων Τεχνικών Σχολών Μηχανολογικής κατεύθυνσης
  • Γνώσεις εφαρμοστή
  • Γνώσεις συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως συστήματα μετάδοσης κίνησης, αλυσομεταφορείς, ταινιόδρομοι, συστήματα πεπιεσμένου αέρα
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε συντήρηση μηχανολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού
  • Γνώση χρήσης ηλεκτροσυγκόλλησης

 

Καθήκοντα:

  • Εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραγωγικών μηχανών, καθώς και των μηχανημάτων εγκαταστάσεων
  • Συντήρηση μέσω προληπτικών εργασιών των μηχανών παραγωγής και διατήρησή τους εντός απαιτούμενων προδιαγραφών
  • Επίλυση των έκτακτων βλαβών του μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Ενεργή συμμετοχή στην τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας

 

Παρέχεται μετακίνηση

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία