Εργάτες Συσκευαστηρίου

Για το συσκευαστήριο μεγάλης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στον Μώλο Φθιώτιδας.

Κωδικός θέσης: pvl058 Κατηγορίες: ,

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ενδιαφέρομαι

Περιγραφή

Εργάτες για το συσκευαστήριο μεγάλης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στον Μώλο Φθιώτιδας.

Ημέρες απασχόλησης: Πενθήμερη κυλιόμενη απασχόληση

Ωράριο: Δύο βάρδιες κυλιόμενες

 

Καθήκοντα:

  • Παραλαβή εμπορευμάτων, μεταφορά τους εντός της αποθήκης και τακτοποίησή τους
  • Συσκευασία και παλετοποίηση
  • Εκτέλεση και φόρτωση παραγγελιών
  • Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης
  • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

 

Προσόντα:

  • Απόφοιτος Γυμνασίου
  • Προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
  • Καλή φυσική κατάσταση
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Παρέχεται μετακίνηση από Λαμία

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία