Συσκευαστής/στρια

Για βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών πωμάτων στον Αυλώνα Αττικής.

Κωδικός θέσης: pvl006 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο +30 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιγραφή

Συσκευαστής/στρια για βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών πωμάτων στον Αυλώνα Αττικής.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Σάββατο

Ωράριο: Τρεις βάρδιες κυλιόμενες 07:00-15:00/15:00-23:00/23:00-07:00

Παρέχεται μετακίνηση από Χαλκίδα

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία