Τεχνικός οπτικών ινών

Για εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Καλλιθέα Αττικής.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Επιστροφή στις αγγελίες

Περιγραφή

Τεχνικός Οπτικών Ινών για εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Καλλιθέα Αττικής.

Ημέρες απασχόλησης: Δευτέρα – Παρασκευή

Ωράριο: 08:00-16:00

Καθήκοντα:

  • Εσωτερικές κτιριακές εγκαταστάσεις υποδομών σε συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών παρόχων
  • Εργασίες διασύνδεσης οπτικών δικτύων κορμού και διανομής
  • Διεξαγωγή/παράδοση τεχνικών επιμετρήσεων
  • Διασφάλιση ποιοτικού αποτελέσματος των εργασιών
  • Χειρισμός και συντήρηση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού
  • Διαχείριση υλικών – αναλώσιμων

 

Προσόντα:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ/ΤΕΕ Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτροτεχνίας, Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής ή άλλου σχετικού τομέα
  • Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β΄
  • Εμπειρία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών ή/και των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δομημένη καλωδίωση, συστήματα συναγερμών κλπ.)

 

Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και προσωπικής/επαγγελματικής εξέλιξης

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία