Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

Για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Κωδικός θέσης: pvl062 Κατηγορία:

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22610 26384 και 6970840704 με την κα Σταυρίνα Τσάνα ή μέσω email στο recruitment@pvleffd.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Επιστροφή στις αγγελίες

Περιγραφή

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου για μεγάλη βιομηχανία στη Θίσβη Βοιωτίας.

Απασχόληση: Δευτέρα – Παρασκευή, πρωινό ωράριο

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Πολυτεχνείου (Μηχανολογίας ή σχετικού τμήματος)
 • Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 • 2 έτη σχετική προϋπηρεσία (κατά προτίμηση σε εργαστηριακούς ελέγχους)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Επιθυμητή γνώση SAP

 

Καθήκοντα:

 • Εφαρμογή QMS στη γραμμή παραγωγής
 • Λαμβάνει αποφάσεις και συντονίζει όλα τα θέματα σύμφωνα με το QMS
 • Συνεργάζεται με τα τμήματα συντήρησης και τις γραμμές παραγωγής
 • Επιβλέπει και διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος ποιοτικού ελέγχου
 • Αναλύει στατιστικά τα τεχνικά και ποιοτικά δεδομένα και αναφέρεται στον Διευθυντή της μονάδας για τη μεγιστοποίηση των προτύπων ποιότητας της παραγωγής
 • Συμβάλλει στην εφαρμογή του ελέγχου της διαδικασίας σε συνεργασία με τον Διευθυντή Ποιότητας και υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή της μονάδας
 • Ενημερώνει τις διαδικασίες και τα εγχειρίδια οδηγιών που σχετίζονται με το QMS
 • Αναθεωρεί και εγκρίνει τις πιστοποιήσεις προμηθευτών. Επιβλέπει τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου κατά την παράδοση της προμήθειας όταν χρειάζεται
 • Αναφέρει προβλήματα προμηθειών και πρώτων υλών σε συνεργασία με τον Διευθυντή Εργαστηρίου
 • Αναθεωρεί και διατηρεί τα φυσικά δεδομένα του ποιοτικού ελέγχου
 • Εκδίδει και υπογράφει πιστοποιητικά ποιότητας των προϊόντων
 • Προετοιμάζει τις δοκιμές παραγωγής σε συνεργασία με τον Διευθυντή Εργαστηρίου και συντάσσει σχετικές αναφορές
 • Γράφει παραγγελίες ITP / MPS
 • Συντάσσει το Βιβλίο Δεδομένων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου

 

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προνόμια

 

Χαρακτηριστικά θέσης εργασίας:

Νομός

Περιοχή

Τύπος απασχόλησης

Εκπαίδευση

Προϋπηρεσία