hr

Ο ρόλος του HR σήμερα

Ο ρόλος του HR σήμερα

Satisfied businessman company employer wearing suit handshake new employee get hired at job interview, Man hr manager employ successful candidate shake hand at business meeting, placement concept

Είναι  γεγονός ότι η πανδημία έχει επιφέρει μια σειρά από τάσεις και αλλαγές  που φαίνεται να  διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομίας. Παρακολουθώντας την αγορά εργασίας και τις συζητήσεις στον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο τα δύο τελευταία χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από την πλευρά των εταιρειών προς την κοινωνική δικαιοσύνη, την φυλετική ισότητα και την ψηφιοποίηση της εργασίας.

 

Επιπλέον  μέσα στην κρίση που έχει προκύψει  από την πανδημία και δοκιμάζει την ανθεκτικότητα, την ηγεσία και την ικανότητα διαχείρισης μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης αβεβαιότητας, διαφαίνεται, ιδιαίτερα στην Ελλάδα,  η σημασία του ρόλου των ανθρώπων που λειτουργούν ως «σημείο αναφοράς» στα εταιρικά σύνολα.

 

Συνεπώς, η κατάσταση έχει επιφέρει στο προσκήνιο την σημαντικότητα των λειτουργιών  του τμήματος του  Ανθρώπινου Δυναμικού  και ως επακόλουθο  την αύξηση της ζήτησης θέσεων εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα. Μέσα στις αλλαγές που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό,  οι επαγγελματίες στον τομέα του HR καλούνται να  χαρτογραφήσουν την καθοδήγηση των οργανισμών, να σχεδιάσουν και να τροποποιήσουν μέτρα επιστροφής στο χώρο εργασίας  και ενίοτε να  δημιουργήσουν εκ νέου υβριδικά μοντέλα εργασίας -ιδιαίτερα πρωτόγνωρα σε αρκετές περιπτώσεις για τα ελληνικά δεδομένα.

 

O ρόλος των επαγγελματιών του HR είναι απαραίτητος για την πλοήγηση σε όλη αυτήν την αναταραχή. Παράλληλα, ο νέος κόσμος της εργασίας απαιτεί από τους ηγέτες, τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των επιχειρήσεων, να οριοθετήσουν θέματα σχετικά:

  • με το κατάλληλο στυλ ηγεσίας σε αυτόν τον νέο κόσμο εργασίας
  • την βελτίωση εμπειρίας των εργαζομένων
  • τον τρόπο επικοινωνίας σχετικά με τους στόχους της επιτυχούς εξ’ αποστάσεως εργασίας, καθώς και
  • τον ρόλο και τον σκοπό του φυσικού χώρου εργασίας.

 

Στα νέα δεδομένα λοιπόν, υπάρχει η ευκαιρία επαναπροσδιορισμού καθώς πολλές τάσεις έρχονται στο προσκήνιο: οικονομική ανάκαμψη, ευέλικτη εργασία, πράσινη μετάβαση, βιώσιμα -και χωρίς αποκλεισμούς- επιχειρηματικά μοντέλα, ψηφιακοί μετασχηματισμοί και πολλά άλλα. Πιο συγκεκριμένα, θέματα που αφορούν τις HR στρατηγικές και καθορίζονται με βάση όλα  τα παραπάνω εμφανίζονται να είναι τα εξής:

 

1) Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Η εργασία μέσα στην πανδημία  ενδυνάμωσε ουσιαστικά την πραγματικότητα σχετικά με το γεγονός ότι διαφορετικοί εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές ανάγκες. Κάποιοι θέλουν απεγνωσμένα να επιστρέψουν στο γραφείο και κάποιοι επιθυμούν να μην επιστρέψουν ποτέ. Κάποιοι θέλουν τον έλεγχο της επιλογής στο πότε και από που εργάζονται, κάποιοι επιζητούν τον γνώριμο και πιο παραδοσιακό τρόπο εργασίας. Αντίστοιχα, λοιπόν, τα νέα HR μοντέλα, με γνώμονα ακριβώς αυτήν την ευαισθητοποίηση και την προσέγγιση της ευελιξίας στο τι ταιριάζει καλύτερα στο κάθε άτομο και την κάθε ομάδα ξεχωριστά, επικεντρώνουν εκ νέου την προσοχή στην εμπειρία των εργαζομένων με στόχο την συνδημιουργία προγραμμάτων εργασίας μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό σε μια μορφή, πολλές φορές, μιας πιο ανοιχτής συζήτησης στο τι καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες του ατόμου. Οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε διαφορετικές ομάδες ‘πρόσωπο με πρόσωπο’, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, από το σπίτι ή από τα γραφεία της εταιρείας τους, σε μια συνέχεια που θολώνει την απόσταση και τον χρόνο και, από όσο δείχνουν πρόσφατες έρευνες, αυξάνει την παραγωγικότητα. Από εδώ και στο εξής η εικονική συνεργασία με συναδέλφους από διαφορετικά ημισφαίρια και ζώνες ώρας θα συνεχιστεί, ανοίγοντας έτσι ευκαιρίες συνεργασίας με ανθρώπους  που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες.

 

2) Η κινητικότητα των ταλέντων

Όπως είναι λογικό, η άρση των γεωγραφικών περιορισμών στην εργασία, ανοίγει τη δεξαμενή ταλέντων και δημιουργεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε υποψηφίους –αυτό διαφαίνεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις προσλήψεις. Καθώς, λοιπόν, στην τρέχουσα ελληνική αγορά εργασίας υπάρχει κινητικότητα, η ευκολία των εικονικών συνεντεύξεων και η ανάγκη για άμεσες προσλήψεις και αλλαγές συνεχίζει να τροφοδοτεί την προσέλκυση των ταλέντων το 2022. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού που διαχειρίζονται την εύρεση ταλέντων και τις προσλήψεις, καλούνται να δώσουν προτεραιότητα σε παροχές που προσελκύουν και διατηρούν τα ταλέντα του σήμερα: ξεκάθαρη πορεία σταδιοδρομίας, ευελιξία, εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη. Όλα αυτά, έχοντας υπόψιν την τάση από την οποία αναδύεται η ανάγκη για προσφορά ολοκληρωμένων προγραμμάτων συνολικών ανταμοιβών.

 

 

Η σημασία της ενίσχυσης των HR δεξιοτήτων

Οι άνθρωποι στον τομέα του HR σήμερα δοκιμάζονται. Εξετάζουν νέες πρακτικές και στην προσπάθεια να απενεργοποιήσουν εκείνες που δεν εξυπηρετούν πλέον ούτε τις εταιρείες ούτε και τους εργαζομένους, είναι σημαντικό να  παραμένουν πρόθυμοι. Πρόθυμοι να μετατοπιστούν από τα προκαθορισμένα παραδοσιακά εργαλεία ανθρώπινου δυναμικού ώστε να υιοθετήσουν, έστω και πιλοτικά, νέες πρακτικές που πιθανώς ταιριάζουν καλύτερα στην νέα εργασιακή πραγματικότητα.

Στην προσπάθεια τους αυτή, καθοριστικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ταιριάζουν στα νέα δεδομένα. Οι HR επαγγελματίες σήμερα καλούνται να ενισχύσουν πολλές και διαφορετικές δεξιότητές τους για να επιτύχουν στον πολύπλευρο και απαιτητικό τους ρόλο. Ταυτόχρονα σε ένα μεγάλο βαθμό, καθώς η ισχυρή γνώση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη για όλους, πρέπει πλέον να είναι αναλυτικοί και να βασίζονται σε δεδομένα.

Ενδεικτικά, ιδιαίτερα σημαντικές δεξιότητες στο επάγγελμα του HR σήμερα, εμφανίζονται να είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η πολιτιστική συνείδηση ​​και η ευαισθησία, η τεχνογνωσία πληροφοριακών συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, η εμπορική ευαισθητοποίηση και η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων που περιλαμβάνουν βασικές μετρήσεις ανθρώπινου δυναμικού όπως: η πρόσληψη, η δέσμευση και η διατήρηση, καθώς και η αξία και η απόδοση των εργαζομένων. Επιπλέον, καθώς η πανδημία άσκησε και συνεχίζει να ασκεί πίεση στη σωματική και ψυχική ευημερία όλων των εργαζομένων, οι επαγγελματίες του τομέα ανθρώπινου δυναμικού διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι, και οι ίδιοι φυσικά, παραμένουν ευτυχισμένοι, υγιείς και παραγωγικοί.

Κάθε κρίση εμπεριέχει κινδύνους, εμπεριέχει όμως και ευκαιρίες τις οποίες καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε με ενσυναίσθηση, ανθεκτικότητα και αισιοδοξία. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σταθερά σχεδόν παντού, ο τομέας του Ανθρώπινου Δυναμικού παραμένει ένας απαιτητικός και ελκυστικός τομέας στις επιχειρήσεις.

Κοινοποιήστε στο Facebook
Κοινοποιήστε μέσω email