Καλώς ήλθατε στην PVL AE.

Η PVL δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου για Υποψηφίους περιγράφει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία του απορρήτου σας.

Στο εξής, στην παρούσα Δήλωση, θα αναφέρεστε ως ‘’Υποψήφιος’’ ή ‘’Εσείς’’, ενώ η PVL θα αναφέρεται ως ‘’Εμείς’’ ή ‘’Η εταιρεία’’. H έδρα της εταιρείας μας είναι στο 3o χιλιόμετρο Λιβαδειάς – Αθηνών, 32100, Λιβαδειά Βοιωτίας. Η PVL ασχολείται με παροχή υπηρεσιών HR πάνω από 20 χρόνια, παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού (HR), όπως η στελέχωση με μόνιμο ή προσωρινό προσωπικό, οι υπηρεσίες μισθοδοσίας, η πρόσληψη και επιλογή προσωπικού.

Για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε συστήματα ΙΤ. Η ιστοσελίδα μας σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση και να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας που προβάλλει η PVL και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και/ή την επαγγελματική σας εμπειρία στις περιοχές για τις οποίες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Τέλος, η Δήλωση αυτή έχει να κάνει με την διαχείριση πληροφοριών που ταυτοποιούν ανθρώπους. Οι πληροφορίες αυτές είναι προσωπικά δεδομένα και συλλέγονται με σκοπό την καλύτερη εύρεση εργασίας.

 

Tα προσωπικά δεδομένα που συνήθως συλλέγουμε για εσάς περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα προσόντα σας (εκπαίδευση), έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας και το δικαίωμα στην εργασία και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
Τα δεδομένα του προφίλ σας, εφόσον συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, θα κρατήσουμε αρχείο με τις επικοινωνίες αυτές.
Ενημερώσεις ή αξιολογήσεις για εσάς από το προσωπικό μας ή από τρίτους, αλλά και τη δική σας αξιολόγηση, όταν μας την παρέχετε, για τρίτα πρόσωπα.
Την αξιολόγηση σας για εμάς και τις υπηρεσίες μας μέσω σχετικής έρευνας ικανοποίησης.
Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της διεύθυνσης ΙΡ σας, των στοιχείων του Browser σας, της χρονοσήμανσης, της τοποθεσίας, των δεδομένων κίνησης ανά χώρα, των δεδομένων θέσης, των στοιχείων σύνδεσης στο διαδίκτυο (weblog) και άλλων δεδομένων επικοινωνίας και των μέσων που χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες κάνουν τη μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας από εσάς πιο εύκολη. Θα σας προτείνουμε, για παράδειγμα, θέσεις εργασίας βάσει του τόπου διαμονής σας όταν επικοινωνήσατε μαζί μας.
Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες για σκοπούς προώθησης και ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένου πληροφοριών για το πως ανταποκρίνεστε σε email, sms, τηλεφωνικές κλήσεις και άλλες προωθητικές καμπάνιες. Πριν την αποστολή σε εσάς προωθητικών επικοινωνιών μέσω των παραπάνω μέσων, θα έχουμε ζητήσει από εσάς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν δυσκολίες σας (κινητικές κτλ.) ή ειδικές διευκολύνσεις που χρειάζεστε στο χώρο εργασίας σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα συλλέγουμε και άλλα ευαίσθητα δεδομένα πέραν των δεδομένων που αφορούν σε δυσκολίες σας (κινητικές κτλ.), όταν αυτό επιτρέπεται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.
Θέλουμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η PVL θα διενεργήσει οποιαδήποτε αξιολόγηση κρίνεται αναγκαία ως μέρος της διαδικασίας επιλογής, η οποία ενδέχεται να απαιτεί την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, και θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στη βάση δεδομένων της εταιρείας ως μέρος της διαδικασίας επιλογής.
Να είστε επιπλέον ενήμεροι ότι, ως μέρος της διαδικασίας επιλογής, η εταιρεία πρόσληψής σας είναι πιθανό να συλλέγει πληροφορίες από τα δημόσια προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn κτλ.) και άλλες δημόσιες πληροφορίες και αρχεία, με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση και εξακρίβωση της επαγγελματικής εμπειρίας και των ικανοτήτων σας όσο και για να γνωρίσει εάν το προφίλ σας ταιριάζει με την κουλτούρα και τις αξίες της PVL.

 

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα:

για να σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε, όπως για παράδειγμα, για να εντοπίσετε κατάλληλα αντικείμενα εργασίας, για να σας βοηθήσουμε στα θέματα εκπαίδευσης, ή για να σας διευκολύνουμε στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα αντικείμενα ή θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε το βιογραφικό σας σημείωμα προς αξιολόγηση σε μελλοντικούς εργοδότες και σας ενημερώνουμε για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης μέσω email, τηλεφώνου, επιστολής και/ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας,
με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για άμεση εμπορική προώθηση (direct marketing), π.χ. μέσω email, μηνυμάτων ή τηλεφώνου,
για να μπορούμε περαιτέρω να αναπτύσσουμε, να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας ή άλλα, ήδη εγκατεστημένα ή νέα συστήματα/διαδικασίες μας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της χρήσης νέων συστημάτων και διαδικασιών πληροφορικής (ΙΤ), όπου οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο λειτουργίας αυτών των νέων συστημάτων ΙΤ σε περιπτώσεις στις οποίες μη πραγματικά (εικονικά) δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ελέγχου (dummy data) δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πραγματική λειτουργία των συστημάτων αυτών,
για να διενεργούμε μελέτες και στατιστικές και αναλυτικές έρευνες, όπως για παράδειγμα για να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης των υποψηφίων μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων και τοποθεσιών και για να εντοπίσουμε παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τυχόν διαφορές που εντοπίζουμε,
για να διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους (δείτε παρακάτω),
για να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπου αυτό είναι αναγκαίο,
επίσης, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

α. για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας προσώπων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και περιουσιακών στοιχείων,

β. για σκοπούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες,

γ. για σκοπούς διαχείρισης των επικοινωνιών και άλλων συστημάτων που χρησιμοποιεί η PVL (συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών βάσεων δεδομένων με επαφές),

δ. για να διερευνούμε και να ανταποκρινόμαστε σε διάφορα περιστατικά και παράπονα.

 

Τι προβλέπει η νομοθεσία;

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία, σας παρέχουμε την παρούσα Δήλωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τα μέσα και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τους τρίτους στους οποίους ενδέχεται να τα γνωστοποιήσουμε, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, το νόμο 4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR).

Πρέπει να έχουμε κάποια νόμιμη βάση από αυτές που αναφέρονται στη νομοθεσία, προκειμένου να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Οι νόμιμοι λόγοι μπορεί να είναι:

Η εκτέλεση μίας σύμβασης ή διαδικασίες πριν τη σύναψη μίας σύμβασης

Όταν ήδη απασχολείστε ή πρόκειται να απασχοληθείτε στην PVL, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για τους σκοπούς αυτούς γίνεται για λόγους όπως η εκτέλεση σύμβασης είτε η σύναψη μίας σύμβασης (βλ. παραπάνω σκοποί 1 και 6-7). Τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορεί να είναι π.χ. να σας προτείνουμε την κατάλληλη θέση εργασίας για να υποβάλλετε αίτηση

 

Η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

Κάποιες φορές η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις εκ του νόμου ή από άλλες κανονιστικές υποχρεώσεις. (βλ. παραπάνω σκοπό 6). Δημόσιες Αρχές, όπως φορολογικές, οικονομικές ή αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να μας ζητήσουν να τους χορηγήσουμε προσωπικά δεδομένα και να μας παρέχουν το νόμιμο λόγο για να τους αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς (π.χ. για την αποτροπή ή τον εντοπισμό ενός εγκλήματος). Στις περιπτώσεις αυτές, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να παρέχουμε στις αρχές τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

H εκπλήρωση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τα έννομα συμφέροντα της PVL, κατά την άσκηση των δικών της δικαιωμάτων, καθώς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσωπικού της για άσκηση των δραστηριοτήτων της με τρόπο που να μην επηρεάζει αδικαιολόγητα τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας (βλ. παραπάνω σκοποί 1 ,3-5 και 7). Αυτό σημαίνει ότι,  όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της PVL, εμείς σταθμίζουμε τα δικά σας συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας έναντι του εννόμου συμφέροντος της εταιρείας προς επεξεργασία. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν προβαίνουμε σε επεξεργασία δεδομένων με τρόπο που τα δικά σας έννομα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματά υπερισχύουν των δικών μας εννόμων συμφερόντων κατά την εν λόγω επεξεργασία.

Εκτός του πλαισίου των ανωτέρω σκοπών, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας, η οποία αποτελεί έναν ακόμη νόμιμο λόγο επεξεργασίας.

 

Συγκατάθεση

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται να μας δώσετε ελεύθερα τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς (βλ. Σκοπός 5 ανωτέρω). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε μέσω email στο privacy@pvleffd.gr

 

Είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα προσωπικά δεδομένα που ζητούμε;

Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θα είναι δυνατό για εμάς να συνεργαστούμε μαζί σας ή να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, εάν δεν μας παρέχετε τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες.  Εάν επιλέξετε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μας παρέχετε περιορισμένο αριθμό προσωπικών πληροφοριών, αυτό επίσης ενδέχεται να περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε από εμάς.

 

Για πόσο καιρό κρατάτε τα δεδομένα μου;

Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί τα δεδομένα σας έως και 2 χρόνια από την εγγραφή σας. Θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στη διάρκεια αυτών των 2 ετών, προκειμένου να σας παρέχουμε ενημερώσεις για νέες ευκαιρίες απασχόλησης ή νέες θέσεις εργασίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον,

Επίσης, ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας επανεκκινείται κάθε φορά που κάνετε κάποια ενέργεια από την πλευρά σας, όπως για παράδειγμα όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τους recruiters μας ή κάνετε κάποια συνέντευξη.

Εάν βρείτε με επιτυχία εργασία μέσω της εταιρείας μας, η Εταιρεία θα χρειαστεί να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις της. Σε γενικές γραμμές, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν φόρους, συμβάσεις εργασίας και τυχόν άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων μισθοδοσίας και δεδομένων που αφορούν πληρωμές κτλ.) για όσο χρόνο απαιτείται μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας σας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαρκείς υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχουμε (π.χ. της αποθήκευσης των πληροφοριών για λογιστικούς σκοπούς) ή το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έναρξη ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών αξιώσεων.  Για πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο hr@pvleffd.gr

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους;

Όπως αναφέραμε ανωτέρω, συνήθως γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Αυτό γίνεται για τους σκοπούς που προαναφέραμε και, συγκεκριμένα, η διαβίβαση γίνεται ως ακολούθως:

Προς τους Προμηθευτές μας. Θα συνεργασθούμε, για παράδειγμα, με κάποιο προμηθευτή που θα αναλάβει διαχειριστικές εργασίες που συνδέονται με τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Ο Προμηθευτής ή οι Προμηθευτές μας υπόκεινται σε συμβατικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας και το σεβασμό του απορρήτου σας, και θα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνουν. Οι Προμηθευτές αυτοί είναι συνήθως Προμηθευτές στον τομέα του ΙΤ (οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας ή υποστήριξης των συστημάτων ΙΤ που χρησιμοποιούμε και στα οποία περιλαμβάνονται και τα δεδομένα σας), εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων (που αναλαμβάνουν τη φυσική ασφάλεια των κτιρίων μας, και, συνεπώς, χρειάζεται να λάβουν κάποια δεδομένα για εσάς, ώστε να σας επιτρέπουν την πρόσβαση στα κτίρια), εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης οικονομικού τμήματος και λογιστηρίου (που χρειάζονται  λεπτομέρειες για τους υποψηφίους, ώστε να μπορέσουν να επεξεργασθούν την τιμολόγηση και τα ποσά προς είσπραξη για την εταιρεία).

Στους πελάτες μας/ενδιαφερόμενους εργοδότες: ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε πελάτες μας που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, ή που ενδιαφέρονται για το προφίλ σας. Οι πελάτες μας δεσμεύονται τόσο απέναντί μας όσο και απέναντι σε εσάς από συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις τήρησης εχεμύθειας ως προς τα δεδομένα σας,
Θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε κυβερνητικές, αστυνομικές, εποπτικές και άλλες αρμόδιες αρχές εάν, κατά την απόλυτη κρίση μας, υπέχουμε σχετική νομική υποχρέωση ή δικαίωμα να προχωρήσουμε στην γνωστοποίηση αυτή ή κρίνουμε ότι είναι εύλογο και φρόνιμο να κάνουμε τη γνωστοποίηση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα πρόσβασης και απόκτησης αντιγράφων των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Στις περιπτώσεις αυτές, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια από τα δεδομένα σας και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας. Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών, το οποίο σημαίνει ότι κατόπιν δικού σας αιτήματος θα παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο πρόσωπο.

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων

Εφόσον είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς δεν είναι σωστά, μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή διόρθωση των δεδομένων αυτών.

Δικαίωμα «στη λήθη»/διαγραφής δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε σχετικό αίτημα και η εταιρεία θα αξιολογήσει εάν το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό, ωστόσο αυτό το δικαίωμα τελεί υπό την επιφύλαξη άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση των δεδομένων. Για περιπτώσεις που, σύμφωνα με το νόμο, κρίνουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας πρέπει να γίνει δεκτό, η εταιρία θα προχωρήσει στη διαγραφή αμελλητί. Επισημαίνουμε ότι, μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, η εταιρία δεν θα μπορεί πλέον να σας εξυπηρετεί. Εάν επιθυμείτε να επανεγγραφείτε, θα πρέπει να καταχωρίσετε εκ νέου τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα περιορισμού

Σε ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, ο περιορισμός της επεξεργασίας ενδέχεται να περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορείτε να λαμβάνετε από εμάς.

Δικαίωμα αντίρρησης

Στο μέτρο που η επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρία βασίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρίας (και όχι σε άλλες βάσεις επεξεργασίας) ή σχετίζεται με σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης (direct marketing), έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρία αναφέροντας τα χαρακτηριστικά της περίπτωσής σας.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε αποστείλετε email στη διεύθυνση  privacy@pvleffd.gr

Εάν μας στείλετε email για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η εταιρεία θα χρειαστεί να σας ζητήσει στοιχεία ταυτοποίησης πριν επεξεργασθεί το αίτημά σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Τι ισχύει για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση;

Οι όροι της παρούσας Δήλωσης ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Θα ανακοινώνουμε τυχόν σημαντικές αλλαγές στη Δήλωση μέσω κατάλληλων ειδοποιήσεων είτε στην παρούσα ιστοσελίδα είτε με άλλους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας.

 

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας:

PVL

3Ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  – ΑΘΗΝΩΝ, 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

22610 26384

| https://pvleffd.gr/