taseis hr

Οι τάσεις στο HR το 2023

Οι τάσεις στο HR το 2023

Satisfied businessman company employer wearing suit handshake new employee get hired at job interview, Man hr manager employ successful candidate shake hand at business meeting, placement concept

Οι τελευταίες τάσεις στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού από την PVL.

 

Η Μίνα Νίκα, HR Director της PVL, χαρτογραφεί τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία και η τεχνολογία στο εργασιακό περιβάλλον και στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του HR το 2023 είναι η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας. Η πανδημία ανάγκασε πολλές εταιρείες να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της ψηφιακής τους υποδομής. Αυτό επηρέασε και τον τομέα του HR, ο οποίος ξεκίνησε να αυτοματοποιεί ορισμένες διαδικασίες, όπως η αξιολόγηση των εργαζομένων και η διαχείριση των αιτήσεων για εργασία, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τα λογισμικά διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.

Μια άλλη τάση που παρατηρήθηκε -και θα συνεχίσει, αν και διαρκώς μειούμενη, λόγω επανεξέτασης της έννοιας του «αναγκαίου προσωπικού»- είναι η αποδοχή της τηλεργασίας. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της Covid-19 ώθησαν πολλές εταιρείες να εξετάσουν τη δυνατότητα της εργασίας του προσωπικού τους από απόσταση και την υιοθέτηση ευέλικτων ωραρίων. Αυτή η αλλαγή στην προσέγγιση του τρόπου εργασίας έχει επηρεάσει τον τομέα του HR, με την ανάγκη δημιουργίας νέων διαδικασιών που να ανταποκρίνονται στην ευελιξία και τις ανάγκες εργαζομένων που εργάζονται από απόσταση.

Η εξ’ αποστάσεως εργασία και η έλλειψη καθημερινής επαφής και αλληλεπίδρασης με τον οργανισμό και τους συναδέλφους φέρνει την αναγκαιότητα ενίσχυσης του employee engagement. Η εργασιακή δέσμευση φαίνεται να δημιουργεί την ανάγκη τροποποίησης του χρόνου εργασίας των managers προς την κατεύθυνση του coaching, για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους, καθοδήγησης και ανάπτυξής τους μέσω συζητήσεων και με τη δημιουργία κινήτρων που θα ταιριάζουν στον κάθε εργαζόμενο, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ότι επανέρχεται στο προσκήνιο η προώθηση της ευεξίας των εργαζομένων. Η πανδημία έφερε ξανά το θέμα της ψυχολογικής και σωματικής ευεξίας στο προσκήνιο, καθώς πολλοί εργαζόμενοι αντιμετώπισαν στρες και άλλες ψυχικές διαταραχές λόγω της αβεβαιότητας και των περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία.

Το τμήμα HR θα πρέπει να επιδιώκει τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αποτελεσματική διαχείριση του στρες των εργαζομένων και την αύξηση της παραγωγικότητας τους, προσφέροντας προγράμματα υγείας και ευεξίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ευέλικτα ωράρια.

Ο τομέας του HR αντιμετωπίζει επίσης προκλήσεις σε σχέση με την ανθρώπινη διαχείριση και τη δημιουργία νέων ταλέντων. Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την αυξανόμενη απήχηση της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης κάνει επιτακτική την ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω σε νέες δεξιότητες και γνώσεις. Οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση και να επενδύσουν στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων τους έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές της αγοράς.

Συνοψίζοντας, η τηλεργασία, η ψηφιακή μεταστροφή, η ευεξία των εργαζομένων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η προσαρμογή στην αγορά εργασίας του μέλλοντος είναι μερικές από τις βασικές τάσεις που καθοδηγούν τον τομέα του HR για το 2023.

Σε όλες αυτές τις νέες και απαιτητικές προκλήσεις, η PVL με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του HR, μπορεί να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης για την εταιρία σας.  Ήδη μέχρι σήμερα 5.000 εργαζόμενοι έχουν βρει δουλειά μέσω της PVL, πάνω από 600 εργαζόμενοι απασχολούνται καθημερινά και 50 εταιρείες έχουν βρει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται. Επενδύοντας στις πιο σύγχρονες εφαρμογές αξιολόγησης και εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στη συνεχή εκπαίδευση των hr managers πάνω στις νέες τάσεις, μπορούμε να πορευτούμε μαζί προς το μέλλον της αγοράς εργασίας.

 

Κοινοποιήστε στο Facebook
Κοινοποιήστε μέσω email